Göm menyn

729G06 Programmering och logik, 6.0 hp (G1)
/Programming and Logic/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 vecka 03 — 23

KursledareAnnika Silvervarg, Anders Märak Leffler
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen