Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik, 6.0 hp (G1)
/Programming and Discrete Mathematics/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 vecka 36 — 41

Kursledare och examinatorJody Foo
KursadministratörAnnelie Almquist

2014 vecka 36 — 41

KursledareAnnika Silvervarg, Jody Foo
ExaminatorJody Foo
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen