Göm menyn

729A71 Beteende i komplexa system, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Behaviour in Complex Systems/

2018 vecka 45 — 2019 vecka 03

Kursledare och examinatorErik Prytz
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2017 vecka 45 — 2018 vecka 03

Kursledare och examinatorErik Prytz
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen