Göm menyn

729A08 Kognitiva systems beteende i komplexa miljöer II, 7.5 hp (A)
/Behaviour of joint cognitive systems in complex environments II/
2012 vecka 44 — 2013 vecka 03

ExaminatorMagnus Bång
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen