Göm menyn

725G45 Datorarkitektur och operativsystem, 7.0 hp (G)
/Computer Architecture and Operating Systems/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 vecka 34 — 43

ExaminatorZebo Peng
KursadministratörHelene Meisinger

2015 vecka 34 — 43

ExaminatorUnmesh Bordoloi
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen