Göm menyn

Kurser som ej tillhör något specifikt område

TDDD63x, 7 hp (G) 
TDDD72Logik, 6 hp (G1) 
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1) 
TDDD88x (G1) 
TDDD92x (G2) 
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp 
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (G2) 
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp 

Sidansvarig: Grundutbildningen