Göm menyn

Kurser som ej tillhör något specifikt område

720A04Vetenskapsfilosofi (A) 
725G73Objective-C programmering, 8 hp (G1) 
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A) 
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A) 
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A) 
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2) 
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2) 
732A49Statistical Methods, 6 hp (A) 
732A50Avancerad R-programmering (A) 
732G37Statistiska grunder, 6 hp (G) 
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A) 
768A07Uppsats, 30 hp (A) 
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1) 
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G1) 
TDDC89Lingvistik, grundkurs, 6 hp (G1) 
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G1) 
TDDD50Grön IT (G2) 
TDDD62Praktik, 18 hp (A) 
TDDD63x, 7 hp (G) 
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2) 
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1) 
TDDD72Logik, 6 hp (G1) 
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1) 
TDDD79Ingenjörsprofessionalism, del 2, 1 hp (G1) 
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2) 
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1) 
TDDD93Storskaliga distribuerade system och nätverk (G1) 
TDDI81Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2) 
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1) 
TDP025x, 10 hp (G) 
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2) 

Sidansvarig: Grundutbildningen