Göm menyn

Kurser som ej tillhör något specifikt område

732A49Statistical Methods, 6 hp (A) 
732A50Avancerad R-programmering (A) 
732G37Statistiska grunder, 6 hp (G) 
TDDD63x, 7 hp (G) 
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2) 
TDDD72Logik, 6 hp (G1) 
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1) 
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2) 
TDDD88x (G1) 
TDDD92x (G2) 
TDDD93Storskaliga distribuerade system och nätverk (G1) 

Sidansvarig: Grundutbildningen