Göm menyn

Kurser inom Data Mining

732A31Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15 hp (A) 
732A32Data mining - projektkurs, 6 hp (A) 
732A47Text Mining, 6 hp (A) 
732A52Introduktion till Maskininlärning (A) 
732A65Data mining projekt, 6 hp (A) 
732A92Text Mining, 6 hp (A) 
732A95Introduktion till Maskininlärning (A) 
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G) 
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A) 

Sidansvarig: Grundutbildningen