Göm menyn

Kurser inom Artificiell intelligens

Artificiell intelligens

Språkteknologi

Artificiell intelligens

729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2) 
732A31Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15 hp (A) 
732A61Data mining - klustring och associationsanalys, 15 hp (A) 
732A65Data mining projekt, 6 hp (A) 
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2) 
TDDD10AI-programmering, 6 hp (A) 
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A) 
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A) 
TDDE05AI-robotik, 6 hp 

Språkteknologi

729A97 Språkteknologiska system, 6 hp (A) 
729G09 Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G) 
729G17 Språkteknologi, 6 hp (G) 
729G20 Lokalisering, översättning och terminologi, 6 hp (G2) 
TDDD01 Språkteknologi, 6 hp (G2) 
TDDD02 Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (G2) 
TDDE09 Språkteknologi, 6 hp (A) 
TDP030 Språkteknologi, 6 hp (G2) 

Sidansvarig: Grundutbildningen