Kurser SaS 2008

Detta är de kurser som SaS ger under 2008. Kurserna kan, genom att klicka på rubriker, sorteras på kurskod, kursnamn, examinator, kursledare, labb, område, och period.

Kurs Kursnamn Examinator Kursledare Labb Område Period Poäng Program Kommentar
TDDB05 C++ Utgått Utgått - Programmering HT2-VT1 3p Fys, M, TB
TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs Utgått Utgått - Programmering HT2 4p M
TDDA1x Programmering i Ada, grundkurs Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson UPP Programmering
HT1-2 4p M Ny kurs 2008
TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson UPP Programmering
HT1 4p TB Ny kurs 2007
TDDB19 Teoretisk datalogi Utgått Utgått - Teoretisk Datalogi VT2 3p C, D
TDDB21 Programmering, tillämpningar och datastrukturer Utgått Utgått - Programmering VT1-VT2 4p M
TDDB22 Programmering I, grundkurs Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson UPP Programmering VT1-2 5p I, Ii, KeBi, TB
TDDB28 Programmering - tillämpning och datastrukturer Utgått Utgått - Programmering HT1-HT2 6p Mat, TB, Y Se TDDC76 (sista gång: 2006)
TDDC76 Programmering - tillämpning och datastrukturer Tommy Olsson Tommy Olsson UPP Programmering HT1-2 6p Mat, TB, Y Innan TDDB28
TDDB32 OPDAL Utgått Utgått - Programmering HT2-VT1 5p I, Ii, Mat, TB Se TDDC30
TDDB53 Programmering i Ada Olle Willen Olle Willen UPP Programmering HT2-VT1 4p Mi
TDDB89 Avancerad programmering i C++ (1) Tommy Olsson Tommy Olsson UPP Programmering VT1-2 3p C, D, I, Ii, IT
TDDB89 Avancerad programmering i C++ (2) Tommy Olsson Tommy Olsson UPP Programmering HT1-2 3p C, D, I, Ii, IT
TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer Jonas Wallgren Jonas Wallgren UPP Programmering HT2 4p I, Ii
TDDC32 Design och implementering av programmodul i Java Jonas Wallgren Jonas Wallgren UPP Programmering VT1 4p I, Ii
TDDC33 Design av digitala testbara system Erik Larsson Erik Larsson ES Systemarkitektur HT2 3p Y, SOC
TDDI13 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk Utgått Utgått - Programmering HT1 4p M se TDDI07
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk Vakant Vakant RTS Programmering HT1 4p M tidigare TDDI13
TDDI10 Objektorienterad programmering Tommy Olsson Tommy Olsson UPP Programmering VT2 5p DI, EI
TDDI28 Datastrukturer, algoritmer och C++ Utgått Utgått - Programmering VT1-2 10p DI, EI
IT-propp IT-propp Utgått Utgått - Programmering HT0 0p IT Se TTIT03
TDIU06 Programmering, grundkurs Utgått Utgått - Programmering HT2-VT1 7p DI, EI Se TDIU01
TDIU01 Programmering, grundkurs Jonas Wallgren Jonas Wallgren UPP Programmering HT2 7p DI, EI Tidigare TDIU06
TDIU01_VT1 Programmering, grundkurs Tommy Olsson Tommy Olsson UPP Programmering VT1 7p DI, EI Tidigare TDIU06
TTIT01 Tema: Programmering och modellering Ulf Nilsson Wlodzimierz Drabent TCS Programmering VT2 7p IT
TTIT03 Introduktion till problembaserat lärande Eva L. Ragnemalm Eva L. Ragnemalm HCS Programmering HT0 2hp IT HCS
TTIT06 Tema: Grundläggande datavetenskap Utgått Utgått - Programmering v 45-02 5p IT Se TDDC77
TDDC77 Objektorienterad Programmering Jonas Wallgren Jonas Wallgren UPP Programmering HT1 8hp IT Innan TTIT06
TTIT07 Tema: Diskreta strukturer Utgått Utgått - Programmering v 35-44 7p IT Se TDDC75
TDDC75 Tema: Diskreta strukturer Ulf Nilsson Ulf Nilsson TCS Programmering v 35-44 7p IT Tidigare TTIT07
TTIT18 Inledande informationsteknologi Utgått Utgått - Programmering v 35-40 4p IT Se TDDC79 (AIICS)
TTIT33 Algoritmer och optimering Utgått Utgått - Programmering v 43-49 6,5p IT Se TDDC1x
TDDC91 Datastrukturer och algoritmer Peter Jonsson Peter Jonsson TCS Programmering HT2 4 IT Innan TTIT33
TTIT71 Tema: Programmering Utgått Utgått - Programmering v 35-41 4,5p IT Se TDDC92 fom HT07
TDDC92 Tema: Programmering Utgått Utgått UPP Programmering v 35-41 4,5p IT Utgar HT08
TDDB37 Distribuerade system Petru Eles Petru Eles ES Systemprogramvara VT1 3p C, CII, D, DI, IT
TDDC41 Distribuerade system Petru Eles Petru Eles ES Systemprogramvara ? ? CUGS
TDDB47 Realtidssystem Mikael Asplund Mikael Asplund RTS Systemprogramvara HT2 3p C, D, DI, EI, I, M, Y
TDDI11 Programmering av inbyggda system Traian Pop Traian Pop RTS Systemprogramvara VT2 4p DI, EI Ny kurs 2006
TDDI12 OS, realtids- och processprogrammering Utgått Utgått - Systemprogramvara VT1-2 5p DI, EI se TDDI04
TDDI04 Processprogrammering, OS och realtidsOS Traian Pop Traian Pop RTS Systemprogramvara VT1-2 5p DI, EI tidigare TDDI12
TDDB63 Processprogrammering och OS Utgått Utgått - Systemprogramvara HT1 4p DI, EI, I, Ii, Y Se TDDI12
TDDB68 Processprogrammering och OS Christoph Kessler Christoph Kessler PE Systemprogramvara HT1-2 4p D, C, Y
TDDB72 Processprogrammering, OS och realtidsOS Utgått Utgått - Systemprogramvara HT1-HT2 5p D Se TDDB68 (fom HT07)
TDDB78 Programmering av paralleldatorer Utgått Utgått - Systemarkitektur HT2 4p C, D, IT, Y Ny kod TDDC78
TDDC47 Realtids- och processprogrammering Vakant Vakant RTS Systemprogramvara HT1-2 4p I, Ii, Y
TDDI25 Applikationsprogrammering för Windows Utgått Utgått - Systemprogramvara VT1 3p DI, EI Se TDDI06
TDDI06 Applikationsprogrammering för Windows Jonas Wallgren Jonas Wallgren UPP Systemprogramvara VT1 3p DI, EI Tidigare TDDI25-ges ej 2007
TTIT61 Tema: Processprogrammering och OS AleAn AleAn RTS Systemprogramvara v 04-07 4p IT
TTIT62 Tema: Realtidsprocesser och reglering Vakant Vakant RTS Systemprogramvara v 07-10 4p IT
TDDC78 Programmering av paralleldatorer Christoph Kessler Christoph Kessler PE Systemarkitektur VT2 4p C, D, IT, Y tidigare TDDB78
HIIB69 Konstruktion och förvaltning av programvara Utgått Utgått - Programvaruutveckling v 19-43 10p SVP se 725G32
HIIB70 Konstruktion av programvara Utgått Utgått
- Programvaruutveckling v 19-23 5p SVP se 725G32
725G32 Konstruktion av programvara Olle Willen Olle Willen UPP Programvaruutveckling v 19-23 5p SVP Innan HIIB69/HIIB70
HIIC78 Objektorienterad systemutveckling Utgått Utgått - Programvaruutveckling VT1 5p SVP se 725G30
725G30 Objektorienterad systemutveckling Jonas Wallgren Jonas Wallgren UPP Programvaruutveckling VT1 5p SVP innan HIIC78
TDDB02 Programvarukvalitet Christian Krysander Christian Krysander UPP Programvaruutveckling VT1 3p C, D, IT
HIIC01 Programvarukvalitet Utgått Utgått - Programvaruutveckling v 04-13 5p IS3
TDDC18 Komponentbaserad programvara Christoph Kessler Christoph Kessler PE Programvaruutveckling VT2 3p C, D, IT
TDDC54 Software Engineering Christoph Kessler Christoph Kessler PE Programvaruutveckling VT1 3p CUGS
TDDI38 Programmeringsprojekt Utgått Utgått - Programvaruutveckling HT1-2 5p DI, EI Se TDDI02
TDDI02 Programmeringsprojekt Olle Willen Olle Willen UPP Programvaruutveckling HT1 5p DI, EI Tidigare TDDI38
TDDB84 Designmönster Peter Bunus Peter Bunus PE Programvaruutveckling HT1 4p C, D, IT, Y
TDDC01 Programutvecklingsmetodik teori Kristian Sandahl Kristian Sandahl PE Programvaruutveckling VT2 3p C, D, IT
TDDC02 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv Kristian Sandahl Kristian Sandahl PE Programvaruutveckling HT1-HT2 8hp C, D, IT, Y
TDDC05 Inbyggda systems simulering och verifiering Utgått Utgått - Programvaruutveckling VT1-2 5p D, I, Ii, IT, M, Y
TDDB62 Programutvecklingsmetodik Utgått Utgått PE Programvaruutveckling HT1-HT2 5p I, Ii Se TDDC88
TDDC88 Programutvecklingsmetodik David Broman David Broman PE Programvaruutveckling HT1-2 12hp I, Ii Tidigare TDDB62
TDDC06 Programutvecklingsmetodik Utgått Utgått - Programvaruutveckling HT1-VT1 2p Y Se TDDC93
TDDC93 Programutvecklingsmetodik Kristian Sandahl Kristian Sandahl PE Programvaruutveckling HT1-VT1 4hp Y Tidigare TDDC06
TDDC23 Programvarutestning Mariam Kamkar Mariam Kamkar PE Programvaruutveckling VT2 3p D Ny kurs 2006
HIIC62 Datorteknik och Datornät Utgått Utgått - Systemarkitektur v 44-03 5p SVP Se 725G31
725G31 Datorteknik Erik Larsson Erik Larsson ES Systemarkitektur v 44-03 5p SVP Innan HIIC62
TDDA32 Konstruktion och analys av algoritmer (KANALG) Peter Jonsson Peter Jonsson TCS Teoretisk Datalogi HT1 3.5p C, D, I, Ii, IT
TDDC38 Computation II Peter Jonsson Peter Jonsson TCS Teoretisk Datalogi HT1 2.5p - CUGS
TDDC55 Diskreta strukturer II Ulf Nilsson Ulf Nilsson TCS Teoretisk Datalogi ? 3p - CUGS
TDDA41 Logikprogrammering Ulf Nilsson Ulf Nilsson TCS Teoretisk Datalogi HT2 4,5p C, D, IT Ges jämna år
TDDB41 Komplexitetsteori Peter Jonsson Peter Jonsson TCS Teoretisk Datalogi VT2 3p C Ges jämna år
TDDA43 Programmeringsteori (PTEORI) Jan Maluszynski Wlodzimierz Drabent TCS Teoretisk Datalogi VT2 4p C, D, IT
TDDC95 Fundamentals of Computer Science Jan Maluszynski Jan Maluszynski TCS Teoretisk Datalogi HT1 4p Int. Master
TDDA89 Formella språk och automatateori Ulf Nilsson Wlodzimierz Drabent TCS Teoretisk Datalogi VT2 3,5p D, I, Ii, IT
TDDB40 Omskrivningssystem Jan Maluszynski Jan Maluszynski TCS Teoretisk Datalogi HT2 3p C Ges udda år
TDDB56 Algoritmer och optimering Utgått Utgått - Teoretisk Datalogi HT1-2 6p D Se TDDC70
TDDC70 Datastrukturer och algoritmer Ulf Nilsson Ulf Nilsson TCS Teoretisk Datalogi HT1-2 6p D Tidigare TDDB56
TDDB57 Datastrukturer och algoritmer Utgått Utgått - Programmering VT2 4,5p C Se TDDC70
TDDI29 Datastrukturer och algoritmer Utgått Utgått - Programmering HT1 3p DI, EI Se TDDI01
TDDI01 Datastrukturer och algoritmer Tommy Olsson Tommy Olsson UPP Programmering HT1 3p DI, EI Tidigare TDDI29
TDTS55 Datorarkitektur Zebo Peng Zebo Peng ES Systemarkitektur HT2 3p C, D, IT, Y
TDTS30 Systemkonstruktion och metodik Petru Eles Petru Eles ES Systemarkitektur VT1 5p D, DI, IT, Y
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system Petru Eles Petru Eles ES Systemarkitektur VT1 2.5p DI, EI
TDTS01 Datorstödd Elektronikkonstruktion Zebo Peng Zebo Peng ES Systemarkitektur VT1 4p D, IT, Y
TDDC56 Real Time and Embedded Systems Zebo Peng Zebo Peng ES Systemarkitektur VT2 3p - CUGS
TDTS57 Datorarkitektur (DARK-I) Erik Larsson Erik Larsson ES Systemarkitektur HT2 3p I, Ii -
TDDI68 Datorarkitektur (DI-DARK) Utgått Utgått - Systemarkitektur HT2 2p DI2, EI3 Se TDDI03
TDDI03 Datorarkitektur (DI-DARK) Petru Eles Petru Eles ES Systemarkitektur HT2 2p DI2, EI3 tidigare TDDI68
TDDB44 Kompilatorkonstruktion Christoph Kessler Christoph Kessler PE Systemarkitektur HT2 4p C, D, IT, Y samläsning TDDB29
TDDB29 Kompilatorer och interpretatorer Christoph Kessler Christoph Kessler PE Systemarkitektur HT2 3p D4, Y4, Mat3-4
TDDC86 Kompilatoroptimeringar och kodgenerering Christoph Kessler Christoph Kessler PE Systemarkitektur HT1 4p D, C ges 2008
TDDC59 Tekniskprogrammering Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson UPP Programmering HT1 4p M
TDDC96 Programmering Torbjörn Jonsson Klas Arvidsson UPP Programmering HT1 2hp M
TDDC97 Programmering Torbjörn Jonsson Klas Arvidsson UPP Programmering HT1-HT2 6hp M