Kurser SaS 2007

Detta är de kurser som SaS ger under 2007. Kurserna kan, genom att klicka på rubriker, sorteras på kurskod, kursnamn, examinator, kursledare, område, och period.

Kurs Kursnamn Examinator Kursledare Område Period Kurspoäng Program Kommentar
TDDB05 C++ Utgått Utgått Programmering HT2-VT1 3p Fys, M, TB
TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs Utgått Utgått Programmering HT2 4p M
TDDB81 Programmering i Ada, grundkurs Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson Programmering
HT1 4p TB Ny kurs 2007 (TDDB18)
TDDB19 Teoretisk datalogi Utgått Utgått Teoretisk Datalogi VT2 3p C, D
TDDB21 Programmering, tillämpningar och datastrukturer (PRTD-M) Utgått Utgått Programmering VT1-VT2 4p M
TDDB22 Programmering I, grundkurs Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson Programmering VT1-VT2 5p I, Ii, KeBi, TB
TDDB28 Programmering - tillämpning och datastrukturer Utgått Utgått Programmering HT1-HT2 6p Mat, TB, Y Se TDDC76 (sista gång: 2006)
TDDC76 Programmering - tillämpning och datastrukturer Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering HT1-HT2 6p Mat, TB, Y Innan TDDB28
TDDB32 Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer (OPDAL) Utgått Utgått Programmering HT2-VT1 5p I, Ii, Mat, TB Se TDDC30
TDDB53 Programmering i Ada Olle Willen Olle Willen Programmering HT2-VT1 4p Mi
TDDB89 Avancerad programmering i C++ (1) Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering VT1-VT2 3p C, D, I, Ii, IT
TDDB89 Avancerad programmering i C++ (2) Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering HT1-HT2 3p C, D, I, Ii, IT
TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer Zebo Peng Daniel Karlsson Programmering HT2 4p I, Ii
TDDC32 Design och implementering av programmodul i Java Calin Curescu Calin Curescu Programmering VT1 4p I, Ii
TDDC33 Design av digitala testbara system Erik Larsson Erik Larsson Systemarkitektur HT2 3p Y, SOC
TDDI13 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk Utgått Utgått Programmering HT1 4p M se TDDI07
TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk Traian Pop Traian Pop Programmering HT1 4p M tidigare TDDI13
TDDI10 Objektorienterad programmering Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering VT2 5p DI, EI
TDDI28 Datastrukturer, algoritmer och C++ Utgått Utgått Programmering VT1-VT2 10p DI, EI
IT-propp IT-propp Eva L. Ragnemalm Eva L. Ragnemalm Programmering HT0 0p IT Se TTIT03
TDIU06 Programmering, grundkurs Utgått Utgått Programmering HT2-VT1 7p DI, EI Se TDIU01
TDIU01 Programmering, grundkurs Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering HT2 7p DI, EI Tidigare TDIU06
TDIU01_VT1 Programmering, grundkurs Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering VT1 7p DI, EI Tidigare TDIU06
TTIT01 Tema: Programmering och modellering Ulf Nilsson Wlodzimierz Drabent Programmering VT2 7p IT
TTIT03 Introduktion till problembaserat lärande Eva L. Ragnemalm Eva L. Ragnemalm Programmering VT2 1.5p IT HT0
TTIT06 Tema: Grundläggande datavetenskap Utgått Utgått Programmering v 45-02 5p IT Se TDDC77
TDDC77 Objektorienterad Programmering Jonas Wallgren Jonas Wallgren Programmering HT1 8hp IT Innan TTIT06
TTIT07 Tema: Diskreta strukturer Utgått Utgått Programmering v 35-44 7p IT Se TDDC75
TDDC75 Tema: Diskreta strukturer Ulf Nilsson Ulf Nilsson Programmering v 35-44 7p IT Tidigare TTIT07
TTIT18 Inledande informationsteknologi Utgått Utgått Programmering v 35-40 4p IT Se TDDC79 (AIICS)
TTIT33 Algoritmer och optimering Utgått Utgått Programmering v 43-49 6,5p IT Se TDDC1x
TDDCx1 Datastrukturer och algoritmer Peter Jonsson Peter Jonsson Programmering HT2 4 IT Innan TTIT33
TTIT71 Tema: Programmering John Wilander John Wilander Programmering v 35-41 4,5p IT Se TDDC92 fom HT07
TDDC92 Tema: Programmering John Wilander John Wilander Programmering v 35-41 4,5p IT Utgar HT08 (TTIT71)
TDDB37 Distribuerade system Petru Eles Petru Eles Systemprogramvara VT1 3p C, CII, D, DI, IT, SOC
TDDC41 Distribuerade system Petru Eles Petru Eles Systemprogramvara ? ? CUGS
TDDB47 Realtidssystem Calin Curescu Calin Curescu Systemprogramvara HT2 3p C, D, DI, EI, FORTI, I, Ii, M, SOC, Y
TDDI11 Programmering av inbyggda system Petru Eles Traian Pop Systemprogramvara VT2 4p DI, EI Ny kurs 2006
TDDI12 Operativsystem, realtids- och processprogrammering Utgått Utgått Systemprogramvara VT1-VT2 5p DI, EI se TDDI04
TDDI04 Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem Christoph Kessler Christoph Kessler Systemprogramvara VT1-VT2 5p DI, EI tidigare TDDI12
TDDB63 Processprogrammering och operativsystem Utgått Utgått Systemprogramvara HT1 4p DI, EI, I, Ii, Y Se TDDI12
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem Christoph W Kessler Christoph W Kessler Systemprogramvara HT1-HT2 4p C, SOC, Y
TDDB72 Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem Christoph W Kessler Christoph W Kessler Systemprogramvara HT1-HT2 5p D Se TDDB68 (fom HT07)
TDDB78 Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR) Utgått Utgått Systemarkitektur HT2 4p C, D, IT, Y Ny kod TDDC78
TDDC47 Realtids- och processprogrammering Traian Pop Traian Pop Systemprogramvara HT2 4p I, Ii, Y
TDDI25 Applikationsprogrammering för Windows Utgått Utgått Systemprogramvara VT1 3p DI, EI Se TDDI06
TDDI06 Applikationsprogrammering för Windows Vakant Vakant Systemprogramvara VT1 3p DI, EI Tidigare TDDI25-ges ej 2007
TTIT61 Tema: Processprogrammering och operativsystem Alexandru Andrei Alexandru Andrei Systemprogramvara v 04-07 4p IT
TTIT62 Tema: Realtidsprocesser och reglering Calin Curescu Calin Curescu Systemprogramvara v 07-10 4p IT
TDDC78 Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR) Christoph W Kessler Christoph W Kessler Systemarkitektur VT2 4p C, D, IT, Y tidigare TDDB78
HIIB69 Konstruktion och förvaltning av programvara - - Programvaruutveckling v 19-43 10p SVP se 725G32
HIIB70 Konstruktion av programvara - -
Programvaruutveckling v 19-23 5p SVP se 725G32
725G32 Konstruktion av programvara Olle Willen Olle Willen
Programvaruutveckling v 19-23 5p SVP Innan HIIB69/HIIB70
HIIC78 Objektorienterad systemutveckling - - Programvaruutveckling VT1 5p SVP se 725G30
725G30 Objektorienterad systemutveckling vakant vakant Programvaruutveckling VT1 5p SVP innan HIIC78
TDDB02 Programvarukvalitet Christian Krysander Christian Krysander Programvaruutveckling VT1 3p C, D, IT
HIIC01 Programvarukvalitet Utgått Utgått Programvaruutveckling v 04-13 5p IS3
TDDC18 Komponentbaserad programvara Christoph W Kessler Christoph W Kessler Programvaruutveckling VT2 3p C, D, IT
TDDC54 Software Engineering Christoph W Kessler Christoph W Kessler Programvaruutveckling VT1 3p CUGS
TDDI38 Programmeringsprojekt Utgått Utgått Programvaruutveckling HT1-HT2 5p DI, EI Se TDDI02
TDDI02 Programmeringsprojekt Olle Willen Olle Willen Programvaruutveckling HT1-HT2 5p DI, EI Tidigare TDDI38
TDDB84 Designmönster Peter Bunus Peter Bunus Programvaruutveckling HT1 4p C, D, IT, Y
TDDC01 Programutvecklingsmetodik teori Kristian Sandahl Kristian Sandahl Programvaruutveckling VT2 3p C, D, IT
TDDC02 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, PUM projekt Kristian Sandahl Kristian Sandahl Programvaruutveckling HT1-HT2 8hp C, D, IT, Y
TDDC05 Inbyggda systems simulering och verifiering Calin Curescu Calin Curescu Programvaruutveckling VT1-VT2 5p D, I, Ii, IT, M, Y
TDDB62 Programutvecklingsmetodik David Broman David Broman Programvaruutveckling HT1-HT2 5p I, Ii Se TDDC88
TDDC88 Programutvecklingsmetodik David Broman David Broman Programvaruutveckling HT1-HT2 12hp I, Ii Tidigare TDDB62
TDDC06 Programutvecklingsmetodik Kristian Sandahl Kristian Sandahl Programvaruutveckling HT1-VT1 2p Y Se TDDC93
TDDC93 Programutvecklingsmetodik Kristian Sandahl Kristian Sandahl Programvaruutveckling HT1-VT1 4hp Y Tidigare TDDC06
TDDC23 Programvarutestning Mariam Kamkar Mariam Kamkar Programvaruutveckling VT2 3p D Ny kurs 2006
HIIC62 Datorteknik och Datornät - - Systemarkitektur v 44-03 5p SVP Se 725G31
725G31 Datorteknik och Datornät Fredrik Berntsson Fredrik Berntsson Systemarkitektur v 44-03 5p SVP Innan HIIC62
TDDA32 Konstruktion och analys av algoritmer (KANALG) Peter Jonsson Peter Jonsson Teoretisk Datalogi HT1 3.5p C, D, I, Ii, IT
TDDC38 Computation II Peter Jonsson Peter Jonsson Teoretisk Datalogi HT1 2.5p - CUGS
TDDC55 Computation II Ulf Nilsson Ulf Nilsson Teoretisk Datalogi ? 3p - CUGS
TDDA41 Logikprogrammering Ulf Nilsson Ulf Nilsson Teoretisk Datalogi HT2 4,5p C, D, IT Ges jämna år
TDDB41 Komplexitetsteori Peter Jonsson Peter Jonsson Teoretisk Datalogi VT2 3p C Ges jämna år
TDDA43 Programmeringsteori (PTEORI) Jan Maluszynski Wlodzimierz Drabent Teoretisk Datalogi VT2 4p C, D, IT
TDDC95 Fundamentals of Computer Science Jan Maluszynski Jan Maluszynski Teoretisk Datalogi HT1 4p Int. Master
TDDA89 Formella språk och automatateori Ulf Nilsson Wlodzimierz Drabent Teoretisk Datalogi VT2 3,5p D, I, Ii, IT
TDDB40 Omskrivningssystem Jan Maluszynski Jan Maluszynski Teoretisk Datalogi HT2 3p C Ges udda år
TDDB56 Algoritmer och optimering Utgått Utgått Teoretisk Datalogi HT1-HT2 6p D Se TDDC70
TDDC70 Algoritmer och optimering Ulf Nilsson Ulf Nilsson Teoretisk Datalogi HT1-HT2 6p D Tidigare TDDB56
TDDB57 Datastrukturer och algoritmer Utgått Utgått Programmering VT2 4,5p C Se TDDC70
TDDI29 Datastrukturer och algoritmer Utgått Utgått Programmering HT1 3p DI, EI Se TDDI01
TDDI01 Datastrukturer och algoritmer Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering HT1 3p DI, EI Tidigare TDDI29
TDTS55 Datorarkitektur Zebo Peng Zebo Peng Systemarkitektur HT2 3p C, D, FORTI, IT, SOC, Y
TDTS30 Systemkonstruktion och metodik Petru Eles Petru Eles Systemarkitektur VT1 5p D, DI, IT, SOC, Y
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system Petru Eles Petru Eles Systemarkitektur VT1 2.5p DI, EI
TDTS01 Datorstödd Elektronikkonstruktion Zebo Peng Zebo Peng Systemarkitektur VT1 4p D, IT, SOC, Y
TDDC56 Real Time and Embedded Systems Zebo Peng Zebo Peng Systemarkitektur VT2 3p - CUGS
TDTS57 Datorarkitektur (DARK-I) Petru Eles Petru Eles Systemarkitektur HT2 3p I, Ii -
TDDI68 Datorarkitektur (DI-DARK) Utgått Utgått Systemarkitektur HT2 2p DI2, EI3 Se TDDI03
TDDI03 Datorarkitektur (DI-DARK) Petru Eles Petru Eles Systemarkitektur HT2 2p DI2, EI3 tidigare TDDI68
TDDB44 Kompilatorkonstruktion Christoph Kessler Christoph Kessler Systemarkitektur HT2 4p C, D, IT, SOC, Y samläsning TDDB29
TDDB29 Kompilatorer och interpretatorer Christoph Kessler Christoph Kessler Systemarkitektur HT2 3p D4, Y4, Mat3-4
TDDC86 Kompilatoroptimeringar och kodgenerering Christoph Kessler Christoph Kessler Systemarkitektur HT1 4p D, C ges 2008
HIIBxx Systemförvaltning Hans Holmgren Hans Holmgren Programvaruutveckling SVP 5p v34-43
TDDC59 Tekniskprogrammering Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson Programmering HT1 4p M
MasterProg Programmering Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson Programmering HT1 2p M