Kurser SaS 2006

Detta är de kurser som SaS ger under 2006. Kurserna kan, genom att klicka på rubriker, sorteras på kurskod, kursnamn, examinator, kursledare, område, och period.

Kurs Kursnamn Examinator Kursledare Område Period Kurspoäng Program Kommentar
TDDB05 C++ Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering HT2-VT1 3p Fys, M, TB Ny examinator 2006
TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson Programmering HT2 4p M
TDDB19 Teoretisk datalogi Peter Jonsson Ej 2006 Teoretisk Datalogi VT2 3p C, D Ges udda år
TDDB21 Programmering, tillämpningar och datastrukturer (PRTD-M) Olle Willen Olle Willen Programmering VT1-VT2 4p M
TDDB22 Programmering I, grundkurs Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson Programmering VT1-VT2 5p I, Ii, KeBi, TB
TDDB28 Programmering - tillämpning och datastrukturer Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering HT1-HT2 6p Mat, TB, Y
TDDB32 Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer (OPDAL) Utgått Utgått Programmering HT2-VT1 5p I, Ii, Mat, TB Se TDDC30
TDDB53 Programmering i Ada Olle Willen Olle Willen Programmering HT2-VT1 4p Mi
TDDB89 Avancerad programmering i C++ (1) Johan Fagerström Johan Fagerström Programmering VT1-VT2 3p C, D, I, Ii, IT Ny examinator 2006
TDDB89 Avancerad programmering i C++ (2) Johan Fagerström Johan Fagerström Programmering HT1-HT2 3p C, D, I, Ii, IT Ny examinator 2006
TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer Zebo Peng Daniel Karlsson Programmering HT2 4p I, Ii Ny examinator 2006
TDDC32 Design och implementering av programmodul i Java Zebo Peng Calin Curescu Programmering VT1 4p I, Ii Ny kurs 2006
TDDC33 Design av digitala testbara system Erik Larsson Erik Larsson Systemarkitektur HT2 3p Y, SOC Ny kurs 2006
TDDI10 Objektorienterad programmering Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering VT2 5p DI, EI
TDDI28 Datastrukturer, algoritmer och C++ Utgått Utgått Programmering VT1-VT2 10p DI, EI Utgår 2004/2005
IT-propp IT-propp Eva L. Ragnemalm Eva L. Ragnemalm Programmering HT0 0p IT
TDIU06 Programmering, grundkurs Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering HT1-VT1 7p DI, EI
TTIT01 Tema: Programmering och modellering Ulf Nilsson Ulf Nilsson Programmering VT2 7p IT
TTIT06 Tema: Grundläggande datavetenskap Anders Haraldsson Anders Haraldsson Programmering v 45-02 5p IT
TTIT07 Tema: Diskreta strukturer Ulf Nilsson Ulf Nilsson Programmering v 35-44 7p IT
TTIT18 Inledande informationsteknologi Jonas Wallgren Jonas Wallgren Programmering v 35-40 4p IT Ny examinator 2006
TTIT33 Algoritmer och optimering Jan Maluszynski Jan Maluszynski Programmering v 43-49 6,5p IT
TTIT71 Tema: Programmering Mariam Kamkar John Wilander Programmering v 35-41 4,5p IT Ny examinator 2006
TDDB37 Distribuerade system Petru Eles Petru Eles Systemprogramvara VT1 3p C, CII, D, DI, IT, SOC
TDDB47 Realtidssystem Zebo Peng Calin Curescu Systemprogramvara HT2 3p C, D, DI, EI, FORTI, I, Ii, M, SOC, Y Ny examinator 2006
TDDI11 Programmering av inbyggda system Petru Eles Traian Pop Systemprogramvara VT2 4p DI, EI Ny kurs 2006
TDDI12 Operativsystem, realtids- och processprogrammering Christoph Kessler Vakant Systemprogramvara VT1-VT2 5p DI, EI Ny kurs 2006
TDDB63 Processprogrammering och operativsystem Christoph Kessler Vakant Systemprogramvara HT1 4p DI, EI, I, Ii, Y Utgår 2006. Se TDDI12
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem Christoph W Kessler Christoph W Kessler Systemprogramvara HT1-HT2 4p C, SOC, Y
TDDB72 Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem Christoph W Kessler Christoph W Kessler Systemprogramvara HT1-HT2 5p D
TDDB78 Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR) Christoph W Kessler Christoph W Kessler Systemarkitektur HT2 4p C, D, IT, Y Ny kod TDDC78
TDDC47 Realtids- och processprogrammering Zebo Peng Mehdi Amirijoo Systemprogramvara HT2 4p I, Ii, Y Ny examinator 2006
TDDI25 Applikationsprogrammering för Windows Johan Fagerström Johan Fagerström Systemprogramvara VT1 3p DI, EI
TTIT61 Tema: Processprogrammering och operativsystem Zebo Peng Alexandru Andrei Systemprogramvara v 04-07 4p IT Ny examinator 2007
TTIT62 Tema: Realtidsprocesser och reglering Zebo Peng Vakant Systemprogramvara v 07-10 4p IT
TDDC78 Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR) Christoph W Kessler Christoph W Kessler Systemarkitektur VT2 4p C, D, IT, Y ny kod (tidigare TDDB78)
HIIB69 Konstruktion och förvaltning av programvara Johan Fagerström Johan Fagerström Programvaruutveckling v 19-43 10p SVP
HIIB70 Konstruktion av programvara Johan Fagerström Johan Fagerström Programvaruutveckling v 19-23 5p SVP
HIIC78 Objektorienterad systemutveckling Johan Fagerström Johan Fagerström Programvaruutveckling VT1 5p SVP
TDDB02 Programvarukvalitet Christian Krysander Christian Krysander Programvaruutveckling VT1 3p C, D, IT
HIIC01 Programvarukvalitet Utgått Utgått Programvaruutveckling v 04-13 5p IS3 Utgår 2005/2006
TDDC18 Komponentbaserad programvara Christoph W Kessler Christoph W Kessler Programvaruutveckling VT2 3p C, D, IT
TDDI38 Programmeringsprojekt Olle Willen Olle Willen Programvaruutveckling HT1-HT2 5p DI, EI
TDDB84 Designmönster Peter Bunus Peter Bunus Programvaruutveckling HT1 4p C, D, IT, Y
TDDC01 Programutvecklingsmetodik teori Kristian Sandahl Kristian Sandahl Programvaruutveckling VT2 3p C, D, IT
TDDC02 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, PUM projekt Vakant Robert Kaminski Programvaruutveckling HT1-HT2 5p C, D, IT, Y
TDDC05 Inbyggda systems simulering och verifiering Zebo Peng Vakant Programvaruutveckling VT1-VT2 5p D, I, Ii, IT, M, Y
TDDB62 Programutvecklingsmetodik Kristian Sandahl Kristian Sandahl Programvaruutveckling HT1-HT2 5p I, Ii
TDDC06 Programutvecklingsmetodik Kristian Sandahl Kristian Sandahl Programvaruutveckling HT1-VT1 2p Y Ny kurs 2006
TDDC23 Programvarutestning Mariam Kamkar Mariam Kamkar Programvaruutveckling VT2 3p D Ny kurs 2006
HIIC62 Datorteknik och Datornät Johan Fagerström Johan Fagerström Systemarkitektur v 44-03 5p SVP
TDDA32 Konstruktion och analys av algoritmer (KANALG) Peter Jonsson Peter Jonsson Teoretisk Datalogi HT1 3.5p C, D, I, Ii, IT
TDDA41 Logikprogrammering Ulf Nilsson Ulf Nilsson Teoretisk Datalogi HT2 4,5p C, D, IT Ges jämna år
TDDB41 Komplexitetsteori Peter Jonsson Peter Jonsson Teoretisk Datalogi VT2 3p C Ges jämna år (ges ej 2006)
TDDA43 Programmeringsteori (PTEORI) Ulf Nilsson Wlodzimierz Drabent Teoretisk Datalogi VT2 4p C, D, IT
TDDA89 Formella språk och automatateori Ulf Nilsson Wlodzimierz Drabent Teoretisk Datalogi VT2 3,5p D, I, Ii, IT
TDDB40 Omskrivningssystem Jan Maluszynski Jan Maluszynski Teoretisk Datalogi HT2 3p C Ges jämna år
TDDB56 Algoritmer och optimering Jan Maluszynski Jan Maluszynski Teoretisk Datalogi HT1-HT2 6p D
TDDB57 Datastrukturer och algoritmer Jan Maluszynski Jan Maluszynski Programmering VT2 4,5p C Ges ej 2006
TDDI29 Datastrukturer och algoritmer Tommy Olsson Tommy Olsson Programmering HT1 3p DI, EI
TDTS55 Datorarkitektur Zebo Peng Zebo Peng Systemarkitektur HT2 3p C, D, FORTI, IT, SOC, Y Ny examinator 2006
TDTS30 Systemkonstruktion och metodik Petru Eles Petru Eles Systemarkitektur VT1 5p D, DI, IT, SOC, Y
TDTS01 Datorstödd Elektronikkonstruktion Zebo Peng Zebo Peng Systemarkitektur VT1 4p D, IT, SOC, Y
TDTS57 Datorarkitektur (DARK-I) Petru Eles Petru Eles Systemarkitektur VT1 3p I, Ii Ny examinator 2007
TDDI68 Datorarkitektur (DI-DARK) Petru Eles Petru Eles Systemarkitektur HT2 2p DI2, EI3
TDDB44 Kompilatorkonstruktion Peter Fritzson Peter Fritzson Systemarkitektur HT2 4p C, D, IT, SOC, Y samläsning TDDB29
TDDB29 Kompilatorer och interpretatorer Peter Fritzson Peter Fritzson Systemarkitektur HT2 3p D4, Y4, Mat3-4
HIIBxx Systemförvaltning Hans Holmgren Hans Holmgren Programvaruutveckling SVP 5p v34-43
TDDC59 Tekniskprogrammering Torbjörn Jonsson Torbjörn Jonsson Programmering HT1 4p M Ny kurs 2006