Kurser SaS 2005

Detta är de kurser som SaS ger under 2005. Kurserna kan, genom att klicka på rubriker, sorteras på kurskod, kursnamn, kurspoäng, period, och område.

Kurskod Kursnamn Kurspoäng Period Program Område Kommentar
TDDB05 C++ 3p HT2-VT1 Fys, M, TB Programmering
TDDB18 Programmering i Ada, grundkurs 4p HT2 M Programmering
TDDB19 Teoretisk datalogi 3p VT2 C, D Teoretisk Datalogi Ges udda år
TDDB21 Programmering, tillämpningar och datastrukturer (PRTD-M) 4p VT1-VT2 M Programmering
TDDB22 Programmering I, grundkurs 5p VT1-VT2 I, Ii, KeBi, TB Programmering
TDDB28 Programmering - tillämpning och datastrukturer 6p HT1-HT2 Mat, TB, Y Programmering
TDDB32 Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer (OPDAL) 5p HT2-VT1 I, Ii, Mat, TB Programmering
TDDB53 Programmering i Ada 4p HT2-VT1 Mi Programmering
TDDB89 Avancerad programmering i C++ (1) 3p VT1-VT2 C, D, I, Ii, IT Programmering
TDDB89 Avancerad programmering i C++ (2) 3p HT1-HT2 C, D, I, Ii, IT Programmering
TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer 4p HT2 I, Ii Programmering
TDDI10 Objektorienterad programmering 5p VT2 DI, EI Programmering
TDDI28 Datastrukturer, algoritmer och C++ 10p VT1-VT2 DI, EI Programmering Utgår 2004/2005
IT-propp IT-propp 0p HT0 IT0 Programmering
TDIU06 Programmering, grundkurs 7p HT1-VT1 DI, EI Programmering
TTIT01 Tema: Programmering och modellering 7p VT2 IT Programmering
TTIT06 Tema: Grundläggande datavetenskap 5p v 45-02 IT Programmering
TTIT07 Tema: Diskreta strukturer 7p v 35-44 IT Programmering
TTIT18 Inledande informationsteknologi 4p v 35 - 40 IT Programmering
TTIT33 Algoritmer och optimering 6,5p v 43 - 49 IT Programmering
TTIT71 Tema: Programmering 4,5p v 35-41 IT Programmering
TDDB37 Distribuerade system 3p VT1 C, CII, D, DI, IT, SOC Systemprogramvara
TDDB47 Realtidssystem 3p HT2 C, D, DI, EI, FORTI, I, Ii, M, SOC, Y Systemprogramvara
TDDB63 Processprogrammering och operativsystem 4p HT1 DI, EI, I, Ii, Y Systemprogramvara
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 4p HT1-HT2 C, SOC, Y Systemprogramvara
TDDB72 Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem 5p HT1-HT2 D Systemprogramvara
TDDB78 Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR) 4p HT2 C, D, IT, Y Systemarkitektur Ny kod TDDC78
TDDC47 Realtids- och processprogrammering 4p HT2 I, Ii, Y Systemprogramvara
TDDI25 Applikationsprogrammering för Windows 3p VT1 DI, EI Systemprogramvara
TTIT61 Tema: Processprogrammering och operativsystem 4p v 04 - 07 IT Systemprogramvara
TTIT62 Tema: Realtidsprocesser och reglering 4p v 07 - 10 IT Systemprogramvara
TDDC78 Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR) 4p VT2 C, D, IT, Y Systemarkitektur ny kod (tidigare TDDB78)
HIIB69 Konstruktion och förvaltning av programvara 10p v 34 - 43 SVP Programvaruutveckling Ej från HT05
HIIB70 Konstruktion av programvara 5p v 34 - 43 SVP Programvaruutveckling
HIIC78 Objektorienterad systemutveckling 5p v 34-43 SVP Programvaruutveckling
TDDB02 Programvarukvalitet 3p VT1 C, D, IT Programvaruutveckling
HIIC01 Programvarukvalitet 5p v 04-13 IS3 Programvaruutveckling Utgår 2005/2006
HIID62 Programvarukvalitet 5p v 04-13 SVP Programvaruutveckling Utgår 2005/2006
TDDC18 Komponentbaserad programvara 3p VT2 C, D, IT Programvaruutveckling
TDDI38 Programmeringsprojekt 5p HT1-HT2 DI, EI Programvaruutveckling
TDDB84 Designmönster 4p HT1 C, D, IT, Y Programvaruutveckling
TDDC01 Programutvecklingsmetodik teori 3p VT2 C, D, IT Programvaruutveckling
TDDC02 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, PUM projekt 5p HT1-HT2 C, D, IT, Y Programvaruutveckling
TDDC05 Inbyggda systems simulering och verifiering 5p VT1-VT2 D, I, Ii, IT, M, Y Programvaruutveckling
TDDB62 Programutvecklingsmetodik 5p HT1-HT2 I, Ii Programvaruutveckling
HIIC62 Datorteknik och Datornät 5p v 44-03 SVP Systemarkitektur
TDDA32 Konstruktion och analys av algoritmer (KANALG) 3.5p HT1 C, D, I, Ii, IT Teoretisk Datalogi
TDDA41 Logikprogrammering 4,5p HT2 C, D, IT Teoretisk Datalogi Ges jämna år
TDDB41 Komplexitetsteori 3p VT2 C Teoretisk Datalogi Ges jämna år
TDDA43 Programmeringsteori (PTEORI) 4p VT2 C, D, IT Teoretisk Datalogi
TDDA89 Formella språk och automatateori 3,5p VT2 D, I, Ii, IT Teoretisk Datalogi
TDDB40 Omskrivningssystem 3p HT2 C Teoretisk Datalogi Ges jämna år
TDDB56 Algoritmer och optimering 6p HT1-HT2 D Teoretisk Datalogi
TDDB57 Datastrukturer och algoritmer 4,5p VT2 C Programmering
TDDI29 Datastrukturer och algoritmer 3p HT1 DI, EI Teoretisk Datalogi
TDTS55 Datorarkitektur 3p HT2 C, D, FORTI, IT, SOC, Y Systemarkitektur
TDTS30 Systemkonstruktion och metodik 5p VT1 D, DI, IT, SOC, Y Systemarkitektur
TDTS01 Datorstödd Elektronikkonstruktion 4p VT1 D, IT, SOC, Y Systemarkitektur
TDTS57 Datorarkitektur (DARK-I) 3p VT1 I, Ii Systemarkitektur
TDDI68 Datorarkitektur (DI-DARK) 2p HT2 DI2, EI3 Systemarkitektur
TDDB44 Kompilatorkonstruktion 4p HT2 C, D, IT, SOC, Y Systemarkitektur samläsning TDDB29
TDDB29 Kompilatorer och interpretatorer 3p HT2 D4, Y4, Mat3-4 Systemarkitektur