Göm menyn

Checklista inför och under disputationen

Tidigare förberedelser

Vem Namn Vad
Labmedlem   Presentinköp

Labmedlem

  Insamlingslista+kort/diplom+skrammelmail till "idaint@ida.liu.se" (OBS! Inget påminnelsemail)
Adm   Blombeställning - 250 kr exkl moms och bud (men inkl ev kruka)

Adm i samråd
med doktorand/
handledare

 

Mat- och dryckbeställning via catering
Kostnadsramar se Gåvor och uppvaktning, rubrik "Examination"
Inkludera dukning i beställningen
Norm för lägsta nivå:
- Kall buffé/sallad/smörgåstårta/tårta/snittar
- Plastglas till ev. champagne
Önskemål utöver detta ansvarar labbet för

Adm   Resebeställningar
Adm+labledare  

Handlägga dokument opponent, betygsnämnd
Gällande regler om ersättning, se "Ersättning till sakkunniga och opponenter"

Doktoranden   Dryck som champagne/vin ordnas av doktoranden själv, som sedan för ersättning för sina utlägg

Före disputationsakten

Vem Namn Vad
Adm   Blommor, dryck, avhandlingar till disputationslokalen
Labmedlem   Fotografering
Doktoranden   Kontrollera utrustning i lokalen kontra TUS tillsammans med annan labmedlem alt t ex Visionsansvarig i labbet
Handledare   Boka VIP-lunch via adm
Handledare/
Adm
  Kontrollera att doktorand, opponent och betygsnämnd finns på plats i god tid före disputationen

Under disputationsakten

Vem Namn Vad
Adm   Kontrollera leverans av beställd mat och dryck
Labmedlem   Tar över kontrollen efter administratörens ordinarie arbetstid

Efter disputationsakten

Vem Namn Vad

Labmedlem

  Ta med blommorna tillbaka direkt efter disputationens slut samt ställa dem på det dukade bordet
Labledare   Överlämna present och kort/diplom
Labmedlemmar  

Duka av och städa efter mottagningen + ställa in överbliven mat i kylen i IDA:s skålar + skicka mail.

Adm

  Plocka undan i framläggningslokalen samma dag eller tidigt på morgonen dagen efter
Adm+labledare  

Handlägga dokument opponent, betygsnämnd
Gällande regler om ersättning, se "Ersättning till sakkunniga och opponenter"


Sidansvarig: Forskarstudierektor
Senast uppdaterad: 2015-05-13