Linköpings universitet's sign

IDA Department of Computer and Information Science

DistansGIS, 8 hp.

Kursen ges som distanskurs av Linköpings Universitet i samarbete med Länsstyrelser kommuner och myndigheter.Den 18e kursen är nu avslutad. Sedan 1998 har kurser genomförts i samarbete med Högskolorna i Kalmar, Trollhättan/Uddevalla, Mälardalens Högskola och Høgskolen i Østfold, Halden Norge. Totalt har nu mer än 2000 deltagare gått kursen. Vi erbjuder även fortsättningskurser i GIS som bygger på DistansGIS på Linköpings Universitet. Flera fortsättningskurser ges under 2007/2008 tex HealthGIS/AdvancedGIS 7.5hp HGID10 under HT 2007. DistansGIS kan utgöra de första 5 av 60 poäng i en Magister i Geoinformatik som ges på LiU - för information och kursanmälan se http://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/F7MSS

DistansGIS målgrupp är verksamma inom offentliga sektorn samt näringslivet. Kursen kan också erhållas som specialkurs (funktionsanpassad) inom följande områden:


  • Miljö , Fysisk planering, Räddningstjänst och Civil Beredskap
  • Vård, skola och omsorg
  • Allmän GIS, passar för övriga och innehåller praktiska övningar inom ett "bredare fält".
  • LärarGIS, anpassad för gymnasium- och "högstadie"-lärare.

Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper bl.a. genom att deltagaren under kursens gång lär sig att använda ett kvalificerat GIS-program samt med detta som stöd genomför praktiska tillämpningar i form av övningsuppgifter. Efter genomgången kurs får man utbildningsbevis och är du behörig till högskolestudier - 8 högskolepoäng.

Genom den moderna kommunikationstekniken ges det möjlighet till praktiska övningar samtidigt som kursdeltagaren har frihet att arbeta på egna tider, kommunicera med övriga kursdeltagare, allt med stöd av kunniga kursledare och ett väl utarbetat kursschema.

Kursen ges på kvarts-/ halvfart (ca 16 veckor) och förutsätter att deltagarna har tillgång till en Internetansluten persondator. Kurskostnad är 9 800 kr exkl. moms men inkl. kurslitteratur och GIS-programvaror. Ev. kostnad för datortid och kompletterande programvaror tillkommer. Observera att endast juridiska personer kan anmäla deltagare till uppdragsutbildningar.

Kursstart och enda kursträff är fredagen den 7 september 2007 med en introduktionsdag i Linköping. Därefter kommunicerar vi via Internet. Anmälan senast 1 september 2007 men först till kvarn gäller! Välkommen med din anmälan!

Mer information: Se DistansGIS hemsida

    Linköpings Universitet
    Åke Sivertun & Roland Nilsson
    eller vanligt brev under DistansGIS, Externa relationer Uppdragsutb. Linköpings Universitet, 581 83 Linköping.

:: GIS Student Portal ::

 :: Uppdragsutbildning - Anmälan 

Du anmäler dig lämpligen genom att öppna bifogat anmälningsdokument nedan. Dokumentet är i Acrobat reader-format (.pdf) - *Saknar du Acrobat reader så kan du ladda ned detta program: www.adobe.com, Programmet är gratis.

Öppna dokumentet här (*Får du problem med nedladdningen av anmälningsblanketten så kontakta Kjell Wissmark - se :: Kontakt - så skickar han blanketten per post eller e-post) och skriv in din anmälan, skriv ut det och skicka per post till: 

Kjell Wissmark
Uppdragsversamhet (ULiU)
Linköpings universitet
581 83 Linköping

!!! Anmälan senast 1 september 2007 !!!     !!! Märk kuvertet: DistansGIS !!!

*Är du sent ute så skicka en kopia som bifogat  dokument via e-post till kjell.wissmark@liu.se  eller via fax så får vi en förvarning att du inkommer med en anmälan)

Var noga med att ange ämnesinriktning samt om du har tillgång till Map Info/ArcView 9 och önskar göra övningarna i detta program.

Välkommen med din anmälan.


tml>