In English

Institutionen för Datavetenskap (IDA), Linköpings universitet

Kontakt: Anders Grimvall
Institutionen för Datavetenskap, Avdelningen för Statistik, Campus Valla, Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sverige
e-mail: anders.grimvall@liu.se

Institutionen för Tema, Linköpings universitet

Kontakt: Victoria Wibeck
Institutionen för Tema, Campus Norrköping, Linköpings universitet
SE-601 74 Norrköping, Sverige
e-mail: victoria.wibeck@liu.se


Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM), Linköpings universitet

Kontakt: Per Milberg
Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi, Avdelning för Biologi, Campus Valla, Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sverige
hemsida: www.ifm.liu.se/biology/engo/
e-mail: permi@ifm.liu.se


Skogsmästarskolan (SMS), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Kontakt: Per Angelstam
Skogsmästarskolan (SMS), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Box 43,
SE-739 21 Skinnskatteberg, Sweden
e-mail: Per.Angelstam@smsk.slu.se


Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet

Kontakt: Thomas Lindhqvist
Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet, Box 196,
SE-221 00 Lund, Sverige
e-mail: thomas.lindhqvist@iiiee.lu.se