In English

Startsida


Aktuellt


Highlights


Institutioner


Programstruktur


Forskare


Rapporter och programvara


Externa länkar


Seminarier


 

  ENGO är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där utveckling av verktyg och procedurer for dataanalys integreras med studier av kommunikationsprocesser mellan olika nivåer av miljöadministrationen och mellan forskare och praktiker.

Programmet syftar till att:

  • utveckla statistiska principer och programvara för att extrahera antropogena signaler från miljödata påverkade av naturlig variation;
  • utveckla kostnadseffektiva procedurer för insamling av mångdimensionella miljödata och utvärdering av temporala förändringar i sådana data;
  • utveckla metoder för att kommunicera komplex information om status och trender i ett landskaps ekologiska funktionalitet;
  • identifiera och hantera hinder för att kommunicera framsteg eller bristen på framsteg mot uppställda miljömål;
  • identifiera konflikter och synergier mellan målstyrda policyinstrument och miljöbalkens tvingande regler