Miljömål i östergötland
Kontakta oss      
Våra miljömål

Transporter borde räknas in i miljömärkningen

Glada och sura gubbar  
Aktuellt Smått och gott

Bild på Gunilla Öberg

Gunilla Öberg

Gunilla Öberg handlar inte äpplen från Nya Zeeland - även om de är kravmärkta. Hon menar att den långa transportvägen för att komma till hennes matvaruaffär i Norrköping uppväger miljömärkningen. Transporterna är ett av dagens stora miljöproblem, anser hon.

- Om transporterna kommer in i miljötänkandet kan mycket börja hända. Det är viktigt att ställa sig frågan vilket som egentligen är mest miljövänligt: Kravmärkt vitlök från Sydamerika eller besprutad från Holland?

forts pil fortsätt läs artikeln

Kontakta oss

Länsstyrelsen i östergötland
Sekretariatet för Miljömål i Östergötland:
telefon 013-19 63 00
e-post: miljo@e.lst.se
Postadress:

Länsstyrelsen
Miljömål i Östergötland

581 86 Linköping
Besöksadress:
Östgötagatan 3, Linköping
ansvarig webbredaktör:
mailto:jenny.fredriksson@e.lst.se

Just nu

Miljömålsdag samlade länets miljökrafter

1 juni genomförde Länsstyrelsen en Miljödag för regionala organisationer och myndigheter i länet. Kopplingen mellan folkhälsa och miljömål diskuterades liksom näringslivets arbete att nå miljömålen. Kommunalråd Johan Andersson berättade hur miljömålen har förändrat Motala kommuns verksamhet. Länsstyrelsen i Östergötland rapporterade vad som hänt inom miljömålsarbetet under det gångna året samt redovisade ett nytt uppföljningssystem. Miljövårdsenheten presenterade också ett nytt handlingsprogram för att minska övergödningen i länet.

Tisdagen 1 juni genomförde Länsstyrelsen en Miljödag för regionala organisationer och myndigheter i länet och ca 90 personer deltog. Länsstyrelsen presenterade kartläggningen av miljöarbetet i länet som genomfördes under våren, det aktuella handlingsprogrammet för övergödning och länets miljötillstånd.
Inbjudna föreläsare var Anita Lindell, Folkhälsoinstitutet; Johan Andersson, kommunalråd i Mottala kommun samt Ingela Bendrot, Svenskt näringsliv.