In English

Anders Grimvall
Ordförande i ledningsgruppen


CV

fornamn.efternamn@liu.se

Anders Nordgaard Forskare


Personlig hemsida

fornamn.efternamn@liu.se

Claudia von Brömssen
Universitetslektor


Personlig hemsida

fornamn.von.efternamn

@etsm.slu.seKalle Wahlin
Doktorand


fornamn.efternamn@liu.se

Mohamed Hussian Ph.D.
till 2005-12-30
Agné Burauskaite Doktorand


fornamn.efternamn@liu.se
Per Milberg
Medlem i ledningsgruppen


Personlig hemsida

fornamn.efternamn@liu.se

Lars Westerberg
Forskare

 

Personlig hemsida

fornamn.efternamn@liu.se


Victoria Wibeck
Medlem i ledningsgruppen

 
Personlig hemsida

fornamn.efternamn@liu.se

Gunilla Öberg
Forskarefornamn.efternamn@liu.seMadelaine Johansson
Doktorand


fornamn.efternamn@liu.se

Anna Larsson
Projektanställd
till 2004-12-31Per Angelstam
Medlem i ledningsgruppen

fornamn.efternamn

@smsk.slu.se


Thomas Lindhqvist
Medlem i ledningsgruppen


CV

fornamn.efternamn@iiiee.lu.se

Carl Dalhammar
Forskare


CV

fornamn.efternamn@iiiee.lu.se

Marianne Steneroth Sillén
Forskare

fornamn.efternamn@busilaw.lu.se
Catarina Johansson Medlem i ledningsgruppen


fornamn.efternamn@naturvardsverket.se