Göm menyn

Nyheter 2018

Avtackning av avgående prefekt

IDAs avgående prefekt, Professor Mariam Kamkar, avtackades vid en uppsluppen ceremoni i samband med institutionens julmiddag. Mariam tillträdde som prefekt 2000 och vid årsskiftet 2017/2018 kommer hon därmed att ha varit prefekt under 18 år, vilket är mer än halva tiden institutionen har funnits. År 2008 mottog hon universitetets ledarskapspris första gången det delades ut.

Avtackningen innehöll bl a tal av Erik Sandewall (första datalogiprofessor i Sverige), LiTHs dekan Ulf Nilsson och tillträdande prefekt Henrik Eriksson. Talarna framhöll särskilt Mariams kloka ledarskap, entusiasm för prefektuppdraget och hängivna arbete för jämställdhet. Hon fick ett varmt erkännande för sitt raka bemötande av individer, sin skickliga konflikthantering och sin betoning av vikten av att alla nya internationella anställda lär sig svenska. Under ceremonin överlämnades gåvor från IDAs personal och det framfördes hjärtliga tack och uppskattning från medarbetarna för hennes mångåriga insatser för att utveckla institutionen och universitetet.


Sidansvarig: Webmaster