Ada Lovelace (Visionen)

Hus B, bottenvåningen (plan 2)       

Ada Lovelace (Visionen)Campus Valla, Linköping, IDA:s lokaler i hus B och E markerade:

Campus Valla

Sidansvarig: Eva Pelayo