Unmesh Bordoloi
Unmesh Bordoloi
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
unmesh.bordoloi@liu.se
013-28 56 28
B 329:210 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~unmdu17/
Medlem i:
Embedded Systems (ESLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge