Rita Kovordányi
Rita Kovordányi
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: rita.kovordanyi@liu.se
Telefon: 013-28 14 30
Fax: 013-14 22 31
E 3G:440 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~ritko/
Medlem i:
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge