Petru Eles
Petru Eles
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: petru.eles@liu.se
Telefon: 013-28 13 96
Fax: 013-14 22 31
B 329:220 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Inbyggda system (ESLAB)

Sidansvarig: Lisbeth Linge