Peter Dalenius
Peter Dalenius
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: peter.dalenius@liu.se
Telefon: 013-28 14 27
Fax: 013-14 22 31
E 228:160 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Pedagogisk informationsteknologi (PIT)

Sidansvarig: Lisbeth Linge