Eva Pelayo Danils
Eva Pelayo Danils
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: eva.pelayo@liu.se
Telefon: 013-28 14 54
Fax: 013-14 22 31
B 327:176 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningskansli, forskningslabb
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Lisbeth Linge