Patrik Waldmann
Patrik Waldmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: patrik.waldmann@liu.se
Telefon: 013-28 58 12
Fax: 013-14 22 31
B 3E:475 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~patwa07/
Medlem i:
Avdelningen för Statistik och Maskininlärning

Sidansvarig: Lisbeth Linge