Patrik Waldmann
Patrik Waldmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
013-28 58 12
B 3E:475 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~patwa07/
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Lisbeth Linge