Patrick Doherty
Patrick Doherty
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: patrick.doherty@liu.se
Telefon: 013-28 24 26
Fax: 013-28 58 68
E 228:162 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Lisbeth Linge