Mattias Villani
Mattias Villani
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: mattias.villani@liu.se
Telefon: 013-28 14 46
Fax: 013-14 22 31
B 3E:187 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~matvi05/
Medlem i:
Avdelningen för Statistik och Maskininlärning

Sidansvarig: Lisbeth Linge