Mattias Arvola
Mattias Arvola
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mattias.arvola@liu.se
013-28 57 03
E 3G:454 (see map)
Hemsida: www.ida.liu.se/~matar63/
Medlem i:
Human-Centered Systems (Folk och apparater) (HCS)
MDA (MDA)

Sidansvarig: Lisbeth Linge