Lise-Lott Andersson
Lise-Lott Andersson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: lise-lott.andersson@liu.se
Telefon: 013-28 58 42
Fax: 013-14 22 31
E 3F:466 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningskansli, forskningslabb
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Lisbeth Linge