Lars Ahrenberg
Lars Ahrenberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
lars.ahrenberg@liu.se
013-28 24 22
E 3F:488 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~larah03/
Medlem i:
CILT (CILT)
Human-Centered Systems (Folk och apparater) (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge