Karl Wahlin
Karl Wahlin
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
karwa282@student.liu.se
B 3E:471 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Eva Pelayo