Karl Wahlin
Karl Wahlin
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: karl.wahlin@liu.se
Telefon: 013-28 57 92
Fax: 013-14 22 31
B 3E:471 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för Statistik och Maskininlärning

Sidansvarig: Lisbeth Linge