Jonas Kvarnström
Jonas Kvarnström
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: jonas.kvarnstrom@liu.se
Telefon: 013-28 23 05
Fax: 013-14 22 31
E 2F:454 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge