Jakob Bandelin
Jakob Bandelin
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jakob.bandelin@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Eva Pelayo