Erik Berglund
Erik Berglund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: erik.berglund@liu.se
Telefon: 013-28 24 49
Fax: 013-14 22 31
E 329:155 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Människor, datorer och arbete (MDA)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge