Bertil Wegmann
Bertil Wegmann
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: bertil.wegmann@liu.se
Telefon: 013-28 68 67
Fax: 013-14 22 31
B 3E:481 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~berwe48/
Medlem i:
Avdelningen för Statistik och Maskininlärning

Sidansvarig: Lisbeth Linge