Arne Jönsson
Arne Jönsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: arne.jonsson@liu.se
Telefon: 013-28 17 17
Fax: 013-14 22 31
E 3F:484 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~arnjo/
Medlem i:
Laboratory for Cognition, Interaction and Language Technology (CILTLab)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge