Arne Jönsson
Arne Jönsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
arne.jonsson@liu.se
013-28 17 17
E 3F:484 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~arnjo82/
Medlem i:
Kognition, interaktion och språkteknologi (CILTLab)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Eva Pelayo