Alexander Kleiner
Alexander Kleiner
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: alexander.kleiner@liu.se
Telefon: 013-28 15 09
Fax: 013-14 22 31
B 329:232 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~alekl33/
Medlem i:

Sidansvarig: Lisbeth Linge