Vivian Vimarlund
Vivian Vimarlund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
vivian.vimarlund@liu.se
013-28 44 73
E 329:164 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~vivvi01/
Medlem i:
Human-Centered Systems (Folk och apparater) (HCS)
MDA (MDA)

Sidansvarig: Lisbeth Linge