Vivian Vimarlund
Vivian Vimarlund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: vivian.vimarlund@liu.se
Telefon: 013-28 44 73
Fax: 013-14 22 31
E 329:164 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Människor, datorer och arbete (MDA)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10