Rego Granlund
Rego Granlund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
rego.granlund@c3fire.org
Hemsida: www.ida.liu.se/~reggr32/
Medlem i:

Sidansvarig: Eva Pelayo