Lisa Malmberg
Lisa Malmberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: lisa.malmberg@liu.se
Telefon: 013-28 56 68
Fax: 013-14 22 31
E 3G:470 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~lisma23/
Medlem i:
Människor, datorer och arbete (MDA)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10