Lars Ahrenberg
Lars Ahrenberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: lars.ahrenberg@liu.se
Telefon: 013-28 24 22
Fax: 013-28 28 95
E 3F:488 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Laboratory for Cognition, Interaction and Language Technology (CILTLab)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10