Jonas Rybing
Jonas Rybing
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: jonas.rybing@liu.se
Telefon: saknas
Fax: 013-14 22 31
E 329:161 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Människor, datorer och arbete (MDA)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10