Johan Åberg
Johan Åberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
johan.aberg@liu.se
013-28 14 65
E 3G:446 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~johab73/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Eva Pelayo