Ivan Ukhov
Ivan Ukhov
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ivan.ukhov@liu.se
013-28 14 70
B 329:228 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~ivauk83/
Medlem i:
Embedded Systems (ESLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster