Fang Wei-Kleiner
Fang Wei-Kleiner
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: fang.wei-kleiner@liu.se
Telefon: 013-28 44 65
Fax: 013-14 22 31
B 2B:478 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~fanwe69/
Medlem i:
Avdelningen för databas- och informationsteknik (ADIT)
Intelligenta informationssystem (IISLAB)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10