Erik Prytz
Erik Prytz
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
erik.prytz@liu.se
013-28 58 58
E 3F:464 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~eripr77/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Eva Pelayo