Erik Prytz
Erik Prytz
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: erik.prytz@liu.se
Telefon: saknas
Fax: 013-14 22 31
E 3F:464 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~eripr77/
Medlem i:
Människor, datorer och arbete (MDA)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10