Chandan Roy
Chandan Roy
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: chandan.roy@liu.se
Telefon: saknas
Fax: 013-14 22 31
E 3G:436 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Människor, datorer och arbete (MDA)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10