Björn Peters
Björn Peters
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
bjorn.peters@vti.se
Hemsida:
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Eva Pelayo