Åsa Kärrman
Åsa Kärrman
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: asa.karrman@liu.se
Telefon: 013-28 57 60
Fax: 013-14 22 31
B 329:216 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10